Informacje o płatnościach za przedszkole 

 

Numer konta i informacje o płatnościach:

 

Na wysokość opłaty za przedszkole składają się :

  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1zł za pełną godzinę, poza czasem realizacji podstawy programowej (8.00-13.00 czas bezpłatny),
  • dzienna stawka żywieniowa – 10zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ i 4+ korzystają ze zniżki w opłatach za pobyt po dostarczeniu do sekretariatu karty rodziny wielodzietnej.

 

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dofinansowania do posiłków ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą równieżubiegać się o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez gminę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie przedszkola w godzinach jego pracy.

 

Numer konta bankowego na które należy wpłacać opłaty za przedszkole:

88 1240 6348 1111 0010 4132 3329

 

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz miesiąc, za który dokonano wpłaty.

 

Płatności dokonujemy do 12-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, np. do 12.X płacimy za wrzesień.

Nie uiszczenie opłaty za przedszkole za dwa miesiące powoduje zawieszenie dziecka w prawie do korzystania z przedszkola.

 


Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Przedszkole nr 4 im. Króla Maciusia Pierwszego
Osoba wprowadzająca informację : Marta Stankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzena Wiśniewska
Czas wytworzenia: 2014-01-28 20:32:35
Czas publikacji: 2018-07-04 12:11:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak